Các Dịch Vụ GTGT

LOẠI DỊCH VỤ CƯỚC CỘNG THÊM GHI CHÚ    
Báo phát 5,000 đồng/bill      
Phát tận tay 50,000 đồng/bill      
Thanh toán đầu nhận 50,000 đồng/bill      
Hoá đơn tài chính 20,000 đồng/hđ       
Thư ký trả về 100,000 đồng/bill Chỉ áp dụng cho chứng từ    
Hàng Express (TL>2Kg) 14,000 đồng/kg Không tính nội tỉnh    
Chuyển hoàn, Chuyển điạ chỉ Bằng cước chiều đi 50,000 đ       
Bảo hiểm chứng từ 2% khai giá Tối thiểu 200,000 đồng/bill    
Bảo hiểm hàng giá trị cao          3% khai giá Tối thiểu 300,000 đồng/bill    
Nhận bưu phẩm , bưu kiện tại các tỉnh về Hcm 100,000 đồng / lần Nhận tuyến huyện , xã thì cộng thêm phí tương ứng theo từng trường hợp    
Đồng kiểm 1,000 đồng/1 sản phẩm Tối thiểu 100,000 đồng/bill    
Hồ sơ thầu 200,000 đồng/bill      (TL đến 2kg) TL > 2kg cộng thêm 15,000/kg    
Hàng Ti Vi, Laptop, Máy ảnh, Điện Thoại, Chất lỏng , Hóa chất , Hàng đông lạnh… 250,000 đồng/bill      (TL đến 2kg) TL > 2kg cộng thêm 15,000/kg ( Phí an ninh )    
Phát gấp bưu phẩm có địa chỉ phát ở vùng sâu , vùng xa. Theo khoảng cách thực tế Thỏa thuận khi gửi    
               
Share