Triết lí kinh doanh

 NÉT VIỆT EXPRESS tự hào là thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực chuyển phát nhanh với phương châm vì khách hàng phục vụ, vì uy tín chuyên cần:

    - Hợp tác : Nhìn mọi vấn đề khó khăn trong công việc ở mặt tích cực đều có thể giải quyết được, hãy lắng nghe và hợp tác với nhau để tìm ra phương án tối ưu nhật.

    - Chia sẻ : Sẵn sàng hợp tác, sẻ chia kinh nghiệm với mong muốn học hỏi nhiều hơn và ngày càng hoàn thiện mình.

    - Sáng tạo : Phải vận động sáng tạo, luôn đổi mới ,không ngại khó khăn trong công việc và nỗ lực cố gắng để hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhất trên nền tảng nguồn lực có hạn.

    - Tôn trọng sự khác biệt.